Visie

Blom Vivant vzw is er voor mensen met een verstandelijke beperking en andere mensen die nood hebben aan zorg en ondersteuning in een groene veilige omgeving.[oc_spacer height=”10″] Onze dienstverlening is hen ondersteunen en begeleiden tijdens activiteiten op de boerderij/plantenkwekerij.[oc_spacer height=”10″] We kiezen er heel bewust voor om te werken met kleine groepen van maximum 3 a 4 personen volgens een laagtempo-visie. Arbeidsprestaties zijn daarbij van ondergeschikt belang. [oc_spacer height=”10″] Het belang om voldoende tijd vrij te maken en te genieten en relaxen op deze mooie plek primeert. [oc_spacer height=”10″] Anders dan de grotere dagcentra is Blom Vivant net iets groener, kleiner, trager, unieker, mooier, gezelliger en persoonlijker. [oc_spacer height=”10″] Daar Blom Vivant zijn vaste stek gevonden heeft op een echt bedrijf, kunnen wij ook spreken van een inclusief project! [oc_spacer height=”10″] Doordat Plantenkwekerij Janaplants een kleinschalig bedrijf is, is het een geschikte plaats om er dagbesteding aan te bieden aan kwetsbare doelgroepen. [oc_spacer height=”10″] We bewegen ons in kleine groep. Daardoor kunnen we echt op maat werken van onze hulpboeren.[oc_spacer height=”10″] Uiteindelijk willen wij graag bijdragen aan de levenskwaliteit van onze deelnemers. Dit door blijvend oog te hebben voor hun welbevinden en specifieke noden. [oc_spacer height=”10″] Bij Blom Vivant staat de hulpboer als individu centraal. We willen dat zij zich goed voelen bij ons en we stellen alles in het werk om dit te bereiken.

 

[oc_spacer height=”10″]