Visie

Blom Vivant vzw is er voor mensen met een verstandelijke beperking en andere mensen die nood hebben aan zorg en ondersteuning in een groene veilige omgeving. Onze dienstverlening is hen ondersteunen en begeleiden tijdens activiteiten op de boerderij/plantenkwekerij. We kiezen er heel bewust voor om te werken met kleine groepen van maximum 3 a 4 personen volgens een laagtempo-visie. Arbeidsprestaties zijn daarbij van ondergeschikt belang.  Het belang om voldoende tijd vrij te maken en te genieten en relaxen op deze mooie plek primeert.  Anders dan de grotere dagcentra is Blom Vivant net iets groener, kleiner, trager, unieker, mooier, gezelliger en persoonlijker Daar Blom Vivant zijn vaste stek gevonden heeft op een echt bedrijf, kunnen wij ook spreken van een inclusief project!  Doordat Plantenkwekerij Janaplants een kleinschalig bedrijf is, is het een geschikte plaats om er dagbesteding aan te bieden aan kwetsbare doelgroepen.  We bewegen ons in kleine groep. Daardoor kunnen we echt op maat werken van onze hulpboeren. Uiteindelijk willen wij graag bijdragen aan de levenskwaliteit van onze deelnemers. Dit door blijvend oog te hebben voor hun welbevinden en specifieke noden.  Bij Blom Vivant staat de hulpboer als individu centraal. We willen dat zij zich goed voelen bij ons en we stellen alles in het werk om dit te bereiken.