Visie

Deze VZW wil hulpboeren professioneel ondersteunen bij activiteiten op de boerderij om op deze manier bij te dragen tot meer levenskwaliteit. We willen met dit project de maatschappelijke integratie en inclusie van mensen met een beperking bevorderen. Blom Vivant wil deze personen op een ervaringsgerichte en didactisch verantwoorde manier kennis laten maken met land- en tuinbouw om ze zo dichter bij de natuur te brengen. We volgen daarbij een laagtempo-visie waarbij de geleverde arbeidsprestaties geen rol spelen en er voldoende tijd is om te relaxen en te genieten in een groene omgeving waar er gezelligheid en warmte heerst.