Blom Vivant

Alle personen met een zorgvraag en een behoefte aan een onmisbare dagbesteding zijn welkom op onze zorgboerderij. Toch wil Blom Vivant zich graag toespitsen op volwassenen met een verstandelijke beperking. Blom Vivant vzw is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als Groenezorginitiatief. Deze erkenning geeft u de mogelijkheid om met ons een overeenkomst voor dagbesteding af te sluiten in het kader van de persoonsvolgende financiering. Sinds 1 januari 2017 kunt u met uw persoonsvolgend budget dagbesteding inkopen bij een geregistreerd Groenezorginitiatief. Het dagelijkse boerderijgebeuren wordt zoveel mogelijk aangepast aan onze hulpboeren. We houden rekening met de individuele wensen en mogelijkheden van elk van hen. Naast het helpen op de boerderij maken we graag tijd om te relaxen en te genieten in een groene omgeving! Door middel van een intakegesprek kunnen we onze wensen, noden en verwachtingen op elkaar afstemmen. Wil je graag eens komen kijken of dit iets voor jou is? Blom Vivant nodigt je graag uit om de sfeer te komen opsnuiven. We werken met een dagprijs en gaan we een jaarengagement met elkaar aan. Je kan kiezen of je halve dagen of volledige dagen wil komen. We kijken er al naar uit om jou te ontmoeten! Aarzel niet om met ons contact op te nemen!