Vrijwilligers

Door het verrichten van vrijwilligerswerk helpt u onze hulpboeren met het realiseren van een goede leef- en werkomgeving. We zoeken steeds helpende handen op verschillende domeinen. Heb je voeling of interesse in de doelgroep, wil je graag een handje toesteken of je expertise delen in verband met onze moestuin, wil je graag onze gebouwen helpen onderhouden, instaan voor vervoer van onze hulpboeren of kleine klusjes opknappen,… Alle hulp is welkom! Heeft u gereedschap/knutselmateriaal,… die op onze zorgboerderij nog nuttig gebruikt kunnen worden? Aarzel niet om ons te contacteren. Wilt u Blom Vivant een financieel duwtje in de rug geven, dan zijn wij blij met iedere gift op ons rekeningnummer: BE36 0018 5174 7881